Shiningangst.se

Intressanta produkter och tjänster

Vad gäller egentligen vid en husrannsakan?

Om det är så att ett brott har begåtts, så kan polisen göra en så kallad husrannsakan. Många tänker på filmer, där polisen går in och vänder upp och ner på ett hem i jakt på bevis. Dock får de inte göra en husrannsakan hur som helst. Det finns vissa regler kring hur det ska göras samt att det måste finnas ett beslut på att det får göras. Poliser har inte rätt att bara gå in i ett hem och göra det utan att det är beslutat på högre ort så att säga. Anledningarna att en husrannsakan kan komma på tal är att det antingen är så att man letar efter bevis då ett brott begåtts, eller att man letar efter en person som begått ett brott.  Beslut om husrannsakan fattas vanligen av förundersökningsledaren, så som åklagare eller av polis, eller av domstolen.

Behövs godkännande för en husrannsakan?

Du som får att ditt hem ska sökas igenom har inte möjlighet att säga nej, om det finns beslut på att en husrannsakan ska göras. Reglerna om husrannsakan finns i rättegångsbalken (RB) 28 kap.

Förordnande om husrannsakan meddelas av förundersökningsledare, åklagare eller domstol. Förundersökningsledare är ibland åklagare, ibland polis.

Under spaningsskedet är det ofta polisen som är förundersökningsledare. Det då man utreder vem som är skyldig till ett visst brott. Om polisen får fram en person som skäligen kan misstänkas för brottet tar en åklagare över förundersökningsledningen. 

Vid mindre allvarliga brott är polisen fortsatt förundersökningsledare. Till sådana brott hör till exempel snatterier, trafikbrott och stöld.

16 May 2020